24 timers livsstil

For å bli best må Petter fylle hver dag med det som bedrer prestasjonen. Trening, mat og søvn. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

For å bli best må Petter fylle hver dag med det som bedrer prestasjonen. Trening, mat og søvn. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

I toppidretten snakker man ofte om «24 timers-utøveren». Det innebærer at man må tenke helhetlig 24 timer i døgnet dersom man skal bli best i verden i en eller annen idrett. Helhetlig tenkning innebærer i denne sammenhengen selve treningen, restitusjon, kosthold, utdannelse/jobb, familie, det sosiale liv og så videre.

Slik er det vel egentlig for alle oss andre også, uansett aktivitetsnivå, da det handler om å finne en balanse mellom de ulike elementene vi fyller livene våre med.

«En 24 timers livsstil» kan derfor være en bra tankemåte dersom man ønsker å jobbe strukturert for å nå målene sine, samt føle overskudd og struktur i hverdagen. Hele mennesket (altså du) og dine omgivelser (bosted, jobb, familie etc), må tas med i betraktningen for å oppnå god planlegging av en mer aktiv hverdag, som vil være helt avgjørende i det lange løp.

Dette er også en viktig årsak til at det er vanskelig å kopiere en vellykket fremgangsmåte for livsstilsendring.

Vi er alle forskjellige, med ulike mål, forutsetninger og muligheter. Alle må definere hva de selv legger i en sunn livsstil, og hvor langt de er villig til å gå for å oppnå dette.

Lytt derfor til de generelle rådene og anbefalingene som finnes om fysisk aktivitet, kosthold og mental helse, men finn din egen vei! Din metode må harmonere med resten av ditt liv, 24 timer i døgnet.

La deg motivere og inspirere, men ikke tro at alt kommer gratis.

Det handler om å ha det bra med seg selv og med sine omgivelser, og det handler om prioriteringer. Det er du selv som må prioritere i din hverdag, basert på hvilke forutsetninger som finnes, og hvilke hensyn som må tas.

Det er også du som vil dra nytte av alle de godene en mer aktiv livsstil innebærer.

Ti minutter på facebook eller ti minutter på beina? Foto: Marius Knutsen / VG

Ti minutter på facebook eller ti minutter på beina? Foto: Marius Knutsen / VG

En 24 timers livsstil betyr ikke at du må leve sunt 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

Du må derimot lære deg å ta bevisste valg i hverdagen og planlegge trening og kosthold i større grad enn tidligere.

Lag tydelig skille på hverdag og helg, og ikke la helgen vare fra torsdag til søndag.

Få deg en daglig dose med frisk luft, og nyt av selve prosessen!

Utnytt det fine vinterværet. Har du ikke tid i ukedagene - kom deg ut i helgen! Foto: Gunnar Lier / SCANPIX

Utnytt det fine vinterværet. Har du ikke tid i ukedagene – kom deg ut i helgen! Foto: Gunnar Lier / SCANPIX

Denne spalten sto opprinnelig på trykk på Vektklubb-sidene i søndagsavisen i januar 2013.